BAŞKANLIKLARIMIZ
Teşkilat Birimi AR-GE Birimi Basın Yayın Birimi STK’lar ve Halkla İlişkiler Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Eğitim ve Doktrin Birimi Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi
Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanlığı

Görev tanımı;

Derneğin uluslar arası teşkilatlanıp organizasyonların yapılmasından,kurulması ile ilgili ön çalışmaları yaparak yönetim kurulunun onayına sunulmasından,

Derneğimizin öncülüğünde gerçekleştirilebilecek uluslar arası projeler araştırmak, planlamak, örgütlemekten,

Dernek vizyonunun geleceğe hazır olabilmesi için Yönetim Kuruluna yardımcı olacak uluslar arası teklifler,projeler geliştirmekten,

Hedefleri geliştirici çalışmaları, yapmaktan,ilgili talimat önerileri geliştirmekten,

Uluslar arası Gelişmeleri, sonuçları ve raporları değerlendirmek, Uluslar arası Sivil Toplum Örgütleri ve Halkla İlişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir dernek imajı, kurumsal temelde sağlıklı bir uluslar arası ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmekten,

Derneğin faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmekten,

Uluslar arası Bölge birimleri oluşturmak, koordinasyonu sağlamaktan,

3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun uyarınca, uluslar arası faaliyette bulunmaları, mevcut kuruluş ve benzeri derneklere katılmaları veya bunlarla işbirliğinde bulunmaları ile ilgili işlemleri yürütmekten,

Derneğin yurt dışı faaliyetlerini sağlamak ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan,

Kanunun 43.maddesine uyarınca, Türkiye’de kurulan derneklerin yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların Türkiye’ye davet etmeleri ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri yurt dışına göndermeleriyle ilgili olarak Valiliklere verilen bildirimler ile faaliyet sonuç bildiriminin birer örneğini dosyalamaktan,

Türk vatandaşları tarafından yurt dışında kurulmuş dernekler ile koordinasyon sağlamak, Yurt içinde ve yurt dışında akraba toplulukları üyeleri tarafından kurulmuş veya kurulacak derneklere koordinasyonu sağlamaktan,

Uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliği yapılmasında fayda görülen hallerde, Türk ve yabancı hakiki veya yalnız hükmi şahısların kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak kaydıyla ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi,ve görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmaktan,

Çalışmaları hakkında genel sekreterliği, yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmekten, Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmaktan, Birim çalışanlarıyla ilgili ödül verme, takdir etme, disiplin cezası verme ve yer değiştirme yetkisine sahiptir.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.midder.org         info@midder.org