BAŞKANLIKLARIMIZ
Teşkilat Birimi AR-GE Birimi Basın Yayın Birimi STK’lar ve Halkla İlişkiler Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Eğitim ve Doktrin Birimi Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi
STK’lar ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanlığı

Görev Tanımı;

Sivil Toplum Örgütleri ve Halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir Dernek  imajı, kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmekten,

Dernek  yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanmasından,

Halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten,

Derneğin faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmekten,

Derneğin imajını istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetme yönündeki görüşlerini belirtmekten,

Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamandaderneğin diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan,

Derneğin çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projelerini halkımıza ve kamuoyuna duyurmak, önemli gün ve haftalar da  seminer, panel, bilgi şöleni vb. uygulamalar yapmaktan,

Derneğe kayıtlı üyelerin takibi ve bunun ilgili iş ve işlemleri yürütmekten ,

Bölge, il ve ilçe teşkilatları birimleri ile koordinasyonun sağlamaktan,

Çalışmaları hakkında genel sekreterliği, yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmekten,

Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmaktan,

Birim çalışanlarıyla ilgili ödül verme, takdir etme, disiplin cezası verme ve yer değiştirme yetkisine sahiptir.

 

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.midder.org         info@midder.org