BAŞKANLIKLARIMIZ
Teşkilat Birimi AR-GE Birimi Basın Yayın Birimi STK’lar ve Halkla İlişkiler Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Eğitim ve Doktrin Birimi Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi
İdari ve Mali İşler Birimi Başkanlığı

Görev Tanımı;

Genel merkezin bütçesini hazırlanması ve uygulanması ile işleri yürütmekten,

Genel merkezin kasasında bulunan nakit, çek, senet ve diğer gayrimenkulleri kontrol etmekten,

Maaş, yolluk veya ek doğabilecek hizmetleri yerine getirmekten,

Genel merkez harcamalarını karşılamak amacıyla yönetim kurulu üyelerinden aidat toplamaktan

Tüm başkanlık harcamaları için mali kaynağı, bağış ve teberruları temin etmekten,

Gerekli harcamaları usulüne göre yapıp yönetim kuruluna rapor sunmaktan,

İl ve İlçe temsilciliklerinden gelecek aidatları ana kademe kasasına aktarmaktan,

Genel Merkez ekonomik politikalardan yönetim kurulunu bilgilendirmekten,

İl ve ilçe düzen uyulması gereken kuralların tespiti, kural koyucusu ve takipçisi olmaktan,

Çalışmaları hakkında genel sekreterliği, yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmekten,

Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmaktan,

Birim çalışanlarıyla ilgili ödül verme, takdir etme, disiplin cezası verme ve yer değiştirme yetkisine sahiptir.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.midder.org         info@midder.org