BAŞKANLIKLARIMIZ
Teşkilat Birimi AR-GE Birimi Basın Yayın Birimi STK’lar ve Halkla İlişkiler Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Eğitim ve Doktrin Birimi Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi
Basın Yayın Birimi Başkanlığı

Görev Tanımı;

Alanıyla ilgili işleri icra etmekten, halkı bilinçlendirici broşür, bülten, Dernek  web sayfası , sosyal medya vb. çalışmalarını içerik ve kontrolü açısından yürütmekten,

Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda derneğin diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan,

Derneğin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten, belgesel, film vb. etkinlikler hazırlamaktan,

Dernek Yönetim Kurulunun talepleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları düzenlemek.

Kamuoyundan ve kitle iletişim araçlarından yansıyan şikâyet, haber ve görüşleri tespit etmek, değerlendirmek ve ilgili birimlere iletmek,

Dernek çalışmalarıyla ilgili olarak işleri planlamak ve programa bağlamak, personeller arasında iş bölümü yapmak, izlemek, denetlemek, işlerin zamanında ve iyi bir şekilde yapılmasını sağlamak,

Bölge, il ve ilçe teşkilatları birimleri ile kurumsal haber paylaşımı, sosyal medya takip sayısı arttırılması, medyada tanıtım reklam çalışmaları, organizasyonları sms mail yoluyla bildirilmesi ve koordinasyonu sağlamaktan,

Geleneksel olarak düzenlenen yürüyüş, şölen, vb. etkinlikleri organize etmek,

Çalışmaları hakkında genel sekreterliği, yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmekten,

Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmaktan,

Birim çalışanlarıyla ilgili ödül verme, takdir etme, disiplin cezası verme ve yer değiştirme yetkisine sahiptir.

 

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.midder.org         info@midder.org