BAŞKANLIKLARIMIZ
Teşkilat Birimi AR-GE Birimi Basın Yayın Birimi STK’lar ve Halkla İlişkiler Birimi İdari ve Mali İşler Birimi Uluslararası İlişkiler Birimi Eğitim ve Doktrin Birimi Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi
AR-GE Birimi Başkanlığı

Görev Tanımı;

Derneğimizin öncülüğünde gerçekleştirilebilecek projeler araştırmak, planlamak, örgütlemekten,

Dernek vizyonunun geleceğe hazır olabilmesi için Yönetim Kuruluna yardımcı olacak teklifler, projeler geliştirmek ve danışmanlık çalışmaları yapmaktan,

Çağın yakalanabilmesi ve teknolojik ilerlemelerin sağlanabilmesi ve üyelerimizin yeni teknolojik gelişmelerden haberdar edilebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Bu konuda gerekli etkinlikler organize etmekten,

Verimliliği artırıcı öneriler geliştirmek, uygulama danışmanlığı yapmaktan,

Kurumlarla ilişkilerde çıkan sıkıntılar nedeniyle aksayan işlerin önündeki engellerin aşılmasına ilişkin diyalog önerilerini geliştirmekten,

Genel Kurul, ve Yönetim Kurulu toplantılarında ortaya konulan karar, görüş ve tebliğleri değerlendirmek,

Dernek çalışma plan ve programları hakkında gerekli araştırma-geliştirme çalışmalarını   koordine etmekten,

Hedefleri geliştirici çalışmaları yapmaktan,

Hedeflerle ilgili talimat önerileri geliştirmekten,

Bölge, il ve ilçe Ar-Ge teşkilatları birimleri ile koordinasyonun sağlamaktan Hedefler hakkında gerekli araştırma-geliştirme çalışmalarını koordine etmek. Bu konuda ilgili komisyonlarla ortak çalışma toplantıları yapmaktan,

Gelişmeleri, istatistik sonuçları ve raporları değerlendirmekten,

Çalışmaları hakkında genel sekreterliği, yazılı ve sözlü sistematik olarak bilgilendirmekten,

Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yapmaktan,

Birim çalışanlarıyla ilgili ödül verme, takdir etme, disiplin cezası verme ve yer değiştirme yetkisine sahipti

 

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.midder.org         info@midder.org